BORTTAGNING SANERING BELÄGGNING

Spackel
Att gå in och ta bort spackel är ett mödosamt arbete och oftast används konventionella fräs- och bilmaskiner. Detta skadar många gånger golvet och man blir tvungen att spackla på nytt. Man kan, beroende på spacklets tjocklek, slipa alternativt fräsa bort spacklet utan att förstöra golvet och därmed undvika en ny spackling. För ett golv med 3 mm bredspackel och mattlim ligger kapaciteten på ca 40 kvm/timme.

Färgborttagning och preparering
Problemet vid ommålning av betonggolv är att få bort den gamla färgen. Vi tar snabbt och enkelt bort nästan alla typer av beläggningar och prover har visat att slipade ytor ger mycket god hållfasthet. På en blästrad yta blir den nya beläggningen inte jämntjock, något som medför förhöjda färgkostnader samt att beläggningen blir känslig. Att slipa innan nybeläggning ger ett bättre resultat eftersom undergolvet blir plant och dessutom sparar man in mer än 30 % på färgkostnaderna

Tidigare har man varit hänvisad till metoder som ur ekonomisk och miljömässig synvinkel varit mycket otillfredsställande. Dessutom lyckas inte alltid dessa metoder avlägsna all beläggning, och då är man tvungen att ”gömma” dessa rester, något som både är dyrt och tidskrävande. Ett golv på exempelvis 100 m² kan ta ett par dagar i anspråk bara till förberedelse för ny beläggning. Spackel kostar pengar och torkning och efterslipning tar tid. Förutom spackel lägger man dessutom ofta en migrationsspärr för att limmet inte ska färga igenom den nya mattan.

Med våra effektiva diamantverktyg avlägsnar du på bara några timmar alla matt- och limrester och får en betongren och avjämnad yta, redo för ny beläggning. I vårt sortiment finns flera högeffektiva maskiner för sanering. De har en oslagbar kapacitet för både avverkning och polering och ger en enastående jämnhet på minimal tid.

Få Offert

Få offert

Tack, ditt meddelandet blev skickat!

Vi återkopplar oftast inom 24 timmar.

Om du hellre önskar att ringa så är vårat telefonnummer:

08-446 831 07